Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:51 | 04/10/2022)

- Dự thảo Quy định về quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào