Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 9 huyện, thành phố

(10:43 | 20/08/2022)

- Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 9 huyện, thành phố.

Link dự phòng

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào