Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(08:32 | 28/07/2022)

- Dự thảo Quyết định quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang.

- Tờ trình Dự thảo Quyết định quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang.

- Bảng thuyết minh Nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang.

Xem nội dung chi tiết văn bản

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào