Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Minh và huyện Gò Quao

(08:35 | 26/07/2022)

- Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Minh và huyện Gò Quao.

Xem chi tiết văn bản tại đây

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào