Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(16:40 | 19/07/2022)

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

 

Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được tổ chức lập và cơ bản hoàn thiện các nội dung theo quy định của Luật Quy hoạch.

 

Để thống nhất các nội dung của Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước, Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch ngành, Quy hoạch vùng, đồng thời để các giải pháp thực hiện Quy hoạch tỉnh có tính khả khi cao, có tính chất tương hỗ, liên kết với các tỉnh trong khu vực và cả nước.  Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý cơ quan, các nhà khoa học, các cá nhân tham gia góp ý vào Dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bằng văn bản.

 

(đính kèm tài liệu lấy ý kiến; hoặc tải về tại đường dẫn: https://drive.google.com/drive/folders/1IXarsMFx8akA6O2__ty1HuE5clZKjIbV?usp=sharing)

 

Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang trước ngày 15 tháng 08 năm 2022.

 

Địa chỉ gửi về: số 09 đường Mậu Thân, Phường Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 02973. 868943.

 

Hoặc gửi về Hộp thư điện tử: skhdt@kiengiang.gov.vn

 

Trân trọng./.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào