Thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý dự thảo các nội dung tham mưu của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - Sở Tài chính

(15:55 | 08/06/2022)

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký lưu trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào