Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp

(14:30 | 23/05/2022)

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp.

- Danh sách tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào