Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động

(15:55 | 09/05/2022)

Công văn số 372/BTĐKT-NV ngày 06/5/2022 của Ban Thi đua khen thưởng v/v lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào