Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang - Sở Nội vụ

(08:37 | 28/04/2022)

- Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Báo cáo Kết quả đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Đề cương chi tiết Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố và người trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào