Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

(08:55 | 30/03/2022)

- Chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2002 thành phố Phú Quốc;

- Danh mục công trình, dự án thực hiện đến năm 2030 thành phố Phú Quốc;

- Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2022 thành phố Phú Quốc;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 (tỷ lệ 1/25.000) thành phố Phú Quốc;

  • Ý kiến bạn đọc

Báo đường link hỏng
File lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang https://kiengiang.gov.vn/trang/ChiTietDuThao.aspx?nid=376 Tải về được nhưng ko mở được do file hỏng.
Nguyễn Thành Luân - 17:14 | 30/03/2022