Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến Nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) huyện Kiên Hải

(09:05 | 05/01/2022)

- Các chỉ tiêu sử dụng đất, các công trình dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2022) huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào