Thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Giồng Riềng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

(09:59 | 26/11/2021)

- Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Giồng Riềng.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Giồng Riềng.

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào