Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu 794/STNMT-ĐĐ
Trích yếu nội dung Về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 06/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày có hiệu lực 20/05/2022 (Văn bản đã hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường
Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt  
Download 794-STNMT-DD.signed.pdf
Kem theo CV 794.doc
Kem theo CV 794.doc1.doc

Văn bản mới