Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>CHÍNH QUYỀN>>Báo cáo – Thống kê

Báo cáo kinh tế xã hội

  • Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng, một số công tác trọng tâm tháng 5/2017

    (09:51 | 10/05/2017)

    Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017 của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Một số chỉ tiêu thực hiện đạt khá và tăng so với cùng kỳ: Thu ngân sách, vận tải, du lịch. Chỉ đạo phối hợp tổ chức tốt các sự kiện như: Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, các hoạt động lễ hội và tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây của đồng bào dân tộc Khmer. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Chuẩn bị tốt công tác hậu cần và nội dung làm việc với các Đoàn công tác của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Kiên Giang. Kỷ cương hành chính trong hội họp của các sở, ngành và địa phương có chuyển biến nâng lên…