Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 04/BC-ĐĐBQH
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 15/01/2023
Ngày có hiệu lực 15/01/2023 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Nguyễn Thị Kim Bé
Download 04-BC-DDBQH1.pdf
phu luc - 04.pdf

Văn bản mới