Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 2183/STC-TCHCSN
Trích yếu nội dung V/v lấy ý kiến dự thảo các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 20/10/2022
Ngày có hiệu lực 20/10/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Tài chính
Cơ quan ban hành Sở Tài chính
Người ký duyệt Trần Minh Khoa
Download 2183-STC-TCHCSN- 20102022.pdf

Văn bản mới