Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 2465/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung 1 – Tiểu dự án 2 và Tiểu dự án 4 của Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2022, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 03/10/2022
Ngày có hiệu lực 03/10/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Dân tộc
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Nguyễn Lưu Trung
Download 2465-QD-UBND.signed.pdf
56_KH-BDT.pdf

Văn bản mới