Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 95/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 13 trung tâm y tế tuyến huyện và Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày có hiệu lực 06/09/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 95-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới