Chủ nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 1547/STNMT-ĐĐ
Trích yếu nội dung Về việc đăng cổng thông tin điện tử dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 09/09/2022
Ngày có hiệu lực 09/09/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Trần Thị Thùy Trang
Download 1547-STNMT-DD.signed.pdf
Kem theo CV 1547.doc

Văn bản mới