Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 90/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày có hiệu lực 15/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 90-NQ-HDND1.pdf

Văn bản mới