Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 72/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày có hiệu lực 05/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 72-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới