Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 5320/PC-VP
Trích yếu nội dung Về việc chuyển Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU ngày 05/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 11/07/2022
Ngày có hiệu lực 11/07/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Thái Thị Duy Quyên
Download 5320_PC-VP.signed.pdf

Văn bản mới