Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 46-HD/BTGTU
Trích yếu nội dung Tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 06/07/2022
Ngày có hiệu lực 06/07/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Phong
Download HD 46 truyen truyen KL 12 cua BCT khoa XIII.doc

Văn bản mới