Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 186/KH-UBND
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 24/07/2023
Ngày có hiệu lực 24/07/2023 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Ngoại giao
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Lâm Minh Thành
Download 186-KH-UBND.signed (1).pdf

Văn bản mới