Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 613/UBND-VHXH
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 10/05/2018
Ngày có hiệu lực 10/05/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công thương
Du lịch
Giáo dục và Đào tạo
Giao thông vận tải
Kế hoạch và đầu tư
Khoa học và công nghệ
Lao động TBXH
Nội vụ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tài chính
Tài nguyên và môi trường
Tư pháp
Thông tin truyền thông
Văn hóa và Thể thao
Xây dựng
Y tế
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 613_UBND-VHXHsigned_201805100329476130.pdf