Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2020    
TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 2844/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Quyết định số 2844/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản

Điều 1.

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới; thủ  tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Quyết định này sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết

định số 1691/QĐ UBND ngày 14 tháng 8 năm 2012 và Quyết định số 2309/QĐ UBND ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày ban hành 05/12/2013
Ngày có hiệu lực 05/12/2013 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin truyền thông
Tư pháp
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt Lê Văn Thi
Download docga_2189.pdf

Văn bản mới