Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2020    
TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 2004/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Quyết định số 2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh mục công trình giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi và nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản

​Điều 1. Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
phê duyệt danh mục công trình giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu
đãi và nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày ban hành Quyết định này cho đến khi có văn
bản khác thay thế.
Điều 2. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
trong thực hiện công việc được ủy quyền:
1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về
thực hiện công việc được ủy quyền.
2. Thực hiện đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của nhà
nước và của ngành.
3. Chấp hành chế độ báo cáo tháng, quý hoặc đột xuất về thực hiện công việc
được ủy quyền.

Ngày ban hành 22/09/2014
Ngày có hiệu lực 22/09/2014 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Xây dựng
Thông tin truyền thông
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt  
Download docga_2493.pdf

Văn bản mới