Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 851_UBND-NCPC
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Kết luận số 122/KL-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 04/07/2019
Ngày có hiệu lực 04/07/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Phạm Vũ Hồng
Download 851_UBND-NCPCsigned_201907040900253440.pdf

Văn bản mới