Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 3651/VP-KTCN
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ, về triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 25/06/2019
Ngày có hiệu lực 25/06/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Trần Công Danh
Download 3651_VP-KTCNsigned_201906250923392040.pdf

Văn bản mới