Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu 2737/VP-KTTH
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 25/05/2018
Ngày có hiệu lực 25/05/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực BHXH Việt Nam
Các lĩnh vực khác
Công thương
Kế hoạch và đầu tư
Khoa học và công nghệ
Lao động TBXH
Nội vụ
Tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt Đõ Thị Lệ Hảo
Download 2737_VP-KTTHsigned_20180529041510700.pdf