Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1128

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1612/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc chấn chỉnh công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 27/11/2019
7076/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc tham mưu kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. 26/11/2019
6987/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc xử lý các nội dung phản ánh, bức xúc của nhân dân tháng 11 năm 2019. 21/11/2019
6937/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc triển khai thực hiện xác minh thông tin thân nhân thờ cúng liệt sĩ. 19/11/2019
6858/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. 15/11/2019
1560/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Về việc tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 15/11/2019
1557/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh. 15/11/2019