Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1220

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
414/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Xây dựng Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 20/02/2020
218/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Tài chính Công văn số 218/UBND-KTTH ngày 20/02/2020 về việc Báo cáo kết quả đánh giá thực hành tiết kiệm chi thường xuyên năm 2019 của tỉnh Kiên Giang 20/02/2020
753/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn 753/VP-KTCN ngày 19/02/2020 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2020 19/02/2020
739/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Văn hóa và Thể thao Công văn 739/VP-VHXH ngày 19/02/2020 về việc tham mưu thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTG ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình 19/02/2020
487-BC/TU Tỉnh ủy Báo cáo Nội vụ Báo cáo số 487-BC/TU ngày 19/02/2020 về Tổng kết công tác dân vận năm 2019 và chương trình chỉ đạo năm 2020 19/02/2020
385/SYT-NVYD Sở Y Tế Công văn điều hành Y tế Công văn 385/SYT-NVYD ngày 19/02/2020 của Sở Y Tế tỉnh Kiên Giang về việc đảm bảo an toàn truyền máu trong dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) 19/02/2020
311/LĐTBXH-BTXHTEBĐGTNXH Sở LĐTBXH Công văn điều hành Lao động TBXH Công văn 311/LĐTBXH-BTXHTEBĐGTNXH ngày 19/02/2020 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TB & XH 19/02/2020