Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1124

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
7334/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 09/12/2019
388/TB-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo Các lĩnh vực khác Phân công nhiệm vụ Thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX. 03/12/2019
7119/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Du lịch Về việc tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển du lịch 03 vùng trọng điểm tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2035. 28/11/2019
1612/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc chấn chỉnh công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 27/11/2019
7076/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc tham mưu kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. 26/11/2019
6987/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác Về việc xử lý các nội dung phản ánh, bức xúc của nhân dân tháng 11 năm 2019. 21/11/2019
6937/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc triển khai thực hiện xác minh thông tin thân nhân thờ cúng liệt sĩ. 19/11/2019