Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 112

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
34/BC-BCĐ Ban Chỉ Đạo Đổi mới, Phát triển Kinh tế Tập thểm Hợp tác xã Báo cáo Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính Báo cáo số 34/BC-BCĐ ngày 26/02/2020 về Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 26/02/2020
441/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang 24/02/2020
414/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Xây dựng Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 20/02/2020
218/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Tài chính Công văn số 218/UBND-KTTH ngày 20/02/2020 về việc Báo cáo kết quả đánh giá thực hành tiết kiệm chi thường xuyên năm 2019 của tỉnh Kiên Giang 20/02/2020
753/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn 753/VP-KTCN ngày 19/02/2020 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2020 19/02/2020
739/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Văn hóa và Thể thao Công văn 739/VP-VHXH ngày 19/02/2020 về việc tham mưu thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTG ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình 19/02/2020
487-BC/TU Tỉnh ủy Báo cáo Nội vụ Báo cáo số 487-BC/TU ngày 19/02/2020 về Tổng kết công tác dân vận năm 2019 và chương trình chỉ đạo năm 2020 19/02/2020