Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 179

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
804/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Nội vụ Thông báo số 804/TB-VP ngày 31/12/2019: Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng tại Văn phòng UBND tỉnh 31/12/2019
7786/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Về việc tham mưu thực hiện Quyết định công nhận danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. 31/12/2019
25/2019/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang 31/12/2019
22/2019/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tin truyền thông; Các lĩnh vực khác Thông tư 22/2019/TT-BTTTT Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 31/12/2019 31/12/2019
232/BC-BCĐ Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH Và XDPT toàn dân BVANTQ Báo cáo Y tế Báo cáo số 232/BC-BCĐ ngày 30/12/2019 về Tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/12/2019
2967/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài chính; Tài nguyên và môi trường Quyết định 2967/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 27/12/2019 27/12/2019
176/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Thông tin truyền thông Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/12/2019 về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2020 27/12/2019