Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 554

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
32/CTr-TU Khác Chương trình Nội vụ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả" 29/12/2017
115/BC-VP.BCH Khác Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo kết quả triển khai, chỉ đạo ứng phó với bão số 16. 28/12/2017
2875/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang. 27/12/2017
215/KH-BCĐ Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch Tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 26/12/2017
214/KH-BCĐ Ủy ban nhân dân Kế hoạch Văn hóa và Thể thao Tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018. 26/12/2017
1975/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông Về việc chỉ đạo khắc phục hậu quả sau cơn bão số 16 (Tembin). 26/12/2017
1134-CV/VPTU Khác Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v sao gửi Chỉ thị số 16-CT/TW. 26/12/2017