Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 134

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
39/KH-STNMT Khác Kế hoạch Tài nguyên và môi trường Kế hoạch lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016 và định hướng đến năm 2020 22/12/2016
37/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo Về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xê trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/12/2016
2077/UBND-NCPC ngày 22/12/2016 Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước 22/12/2016
2908/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Tư pháp Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2017 21/12/2016
146/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch Kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 21/12/2016
145/KH-UBND Hội đồng nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Tư pháp Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2017 21/12/2016
753/TB-VP ngày 19/12/2016 Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn về miễn tiền thuê đất đối với Dự án công viên văn hóa thể thao của Công ty TNHH MTV Nam Anh. 19/12/2016