Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
123/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Tư pháp Công tác cải cách hành chính 2016 10/12/2015
1760/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước tỉnh Kiên Giang 20/08/2015
68/KH-BCD Ủy ban nhân dân Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch triển khai thực hiện triển khai và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN:ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Kiên Giang 06/05/2015