Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 155

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
188/TB-SNV Khác Thông báo Nội vụ Thông báo Kéo dài thời gian nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2017 đối với đơn vị có bổ sung trình độ chuyên môn nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 23/02/2018
185/TB-SNV Khác Thông báo Nội vụ Tuyển dụng viên chức trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục văn thư-Lưu trữ, sở Nội vụ 23/02/2018
30/QD-BCD Khác Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 21/02/2018
32-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018. 13/02/2018
31-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn công tác tuyển truyền biển, đảo năm 2018. 13/02/2018
280/BC-LDTBXH Khác Báo cáo Lao động TBXH Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em năm 2017. 13/02/2018
30-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. 06/02/2018