Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 159

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1421/SCT-QLTM Khác Công văn điều hành Công thương V/v chấn chỉnh các hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh KG 28/12/2018
1131-QD-HNBVN Khác Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Hội Nhà báo Việt Nam 24/12/2018
300/SCT-QLTM Khác Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v sơ chế, đóng gói hàng hóa tại nguồn trước khi đưa về 03 chợ đầu mối tại TPHCM 06/12/2018
1650-SGDDT-GDTX Khác Báo cáo Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. 20/09/2018
864-SCT-QLNL Khác Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Thông tin truyền thông; Xây dựng V/v an toàn điện và mỹ quan lưới điện trên địa bàn tỉnh 15/08/2018
540-CV/BTGTU Khác Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Thông tin truyền thông; Các lĩnh vực khác Tuyên truyền 25 câu hỏi-đáp về Luật An ninh mạng (kèm theo câu hỏi) 17/07/2018
77/QĐ-BCĐ Khác Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/05/2018