Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 171

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
358/BHXH-QLT Khác Công văn điều hành BHXH Việt Nam V/v thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 06/04/2020
1248/CVT-CP Khác Công văn điều hành Nội vụ Về việc lưu ý khi triển khai ứng cứu sự cố thông tin tại các địa phương trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. 05/04/2020
58/QĐ-BQLKKTPQ Khác Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Công văn số 58/QĐ-BQLKKTPQ về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điểm 5.1, Điểm 5.3, Khoản 5; Điểm 6.1, Điểm 6.3, Khoản 6, Điều 1 Quyết định số 251/QĐ-BQLKKTPQ, ngày 05/10/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh (lần 2) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Quý Hải thuộc Khu du lịch ven biển phía Bắc Bãi Trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô điều chỉnh 104.651m do BQLKKTPQ ban hành ngày 17/3/2020 17/03/2020
102/TB-VPCP Khác Thông báo Y tế Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17/3/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 17/03/2020
50/QĐ-BQLKKTPQ Khác Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định 50/QĐ-BQLKKTPQ về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Tiết 6.13, Điểm 6.1, Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 71/QĐ-BQLKKTPQ, ngày 22/3/2017 của BQLKKT Phú Quốc, ban hành ngày 04/3/2020 04/03/2020
54/KH-MTTQ-BTT Khác Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch 54/KH-MTTQ-BTT thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2020, do Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 12/02/2020 12/02/2020
226/KH-CAT-PCCC Khác Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an Kế hoạch 226/KH-CAT-PCCC về việc xét công nhận và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy, do Bộ Công an tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 12/02/2020 12/02/2020