Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 121

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
385/SYT-NVYD Sở Y Tế Công văn điều hành Y tế Công văn 385/SYT-NVYD ngày 19/02/2020 của Sở Y Tế tỉnh Kiên Giang về việc đảm bảo an toàn truyền máu trong dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) 19/02/2020
371/BC-BCĐ Ban Chỉ đạo PCDB VĐHH Corona Báo cáo Y tế Báo cáo số 371/BC-BCĐ ngày 18/02/2020 báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cập nhật đến 15h00 ngày 18/02/2020) 18/02/2020
192/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Công văn 192/UBND-VHXH ngày 17/02/2020 về việc thực hiện Thông báo số 30/TB-VPCP ngày 23/01/2020 của Văn phòng Chính phủ 17/02/2020
171/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thể thao; Y tế Công văn 171/UBND-VHXH ngày 15/02/2020 về việc chủ trương cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/02/2020
325/BC-SYT Sở Y Tế Báo cáo Y tế Báo cáo ngày 14/02/2020 của Sở Y tế về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ( cập nhật đến 15h00 ngày 14/02/2020) 14/02/2020
292/BC-SYT Sở Y Tế Báo cáo Y tế Báo cáo số 292/BC-SYT: Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cập nhật đến 15h00 ngày 12/02/2020) 12/02/2020
20/BCĐ-TGV Ban Chỉ đạo PCDB VĐHH Corona Công văn điều hành Công thương; Y tế Công văn của Ban chỉ đạo 389/KG về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 10/02/2020