Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 100

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
6692/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Y tế Về việc thực hiện đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. 08/11/2019
6514/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Y tế Về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019. 01/11/2019
2460/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Y tế Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả heo(lợn) Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kiên Giagn (bổ sung) 25/10/2019
5990/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Y tế Về việc tham mưu triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. 11/10/2019
466/BCDPCDBGSGCTS Ban Chỉ đạo PCDB GSGCTS Công văn điều hành Y tế V/v đôn đốc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi 03/05/2019
6/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Y tế Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/03/2019
5/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Thông tin truyền thông; Xây dựng; Y tế Về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/03/2019