Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 121

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
39/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Kế hoạch 39/KH-UBND về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kiên Giang năm 2020, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 12/3/2020 12/03/2020
595/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Công an; Nội vụ; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Quyết định 595/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Kiên Giang năm 2020, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 10/3/2020 10/03/2020
203/TB-VP Văn phòng UBND tỉnh Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và đầu tư Thông báo số 203/TB-VP ngày 25/02/2020 về Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch tỉnh Lê Thị Minh Phụng tại Hội nghị tổng kết công tác đầu tư công năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 25/02/2020
414/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Xây dựng Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 20/02/2020
12/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 05/02/2020 về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 05/02/2020
11/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Công thương; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Ngân hàng; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Xây dựng Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2020 về Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kiên Giang 22/01/2020
16/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định BHXH Việt Nam; Công thương; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Xây dựng; Y tế Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 về việc phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2020 06/01/2020