Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 27

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
830/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Về việc phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2017 - 2020 07/04/2017
641/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang. 23/03/2017
2639/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Kiên Giang. 25/11/2016
1760/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan Nhà nước tỉnh Kiên Giang 20/08/2015
2004/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Xây dựng; Thông tin truyền thông Quyết định số 2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh mục công trình giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi và nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 22/09/2014
2844/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông; Tư pháp Quyết định số 2844/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 05/12/2013