Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 23

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
724/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Du lịch; Thông tin truyền thông Quyết định số 724/QĐ-UBND về phê duyệt Dự án "Hệ thống website tích hợp video thực tế ảo quảng bá hình ảnh du lịch, hệ thống mua vé trực tuyến, ứng dụng di động (mobile app) và các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch" do UBND tỉnh ban hành ngày 23/3/2020 23/03/2020
28/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/7/2019 12/07/2019
1131-QD-HNBVN Khác Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Hội Nhà báo Việt Nam 24/12/2018
2875/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang. 27/12/2017
2304/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Về việc giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang. 01/11/2017
1595/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 27/07/2017
1593/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang. 27/07/2017