Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 27

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
41/QĐ-SCT Sở Công Thương Quyết định Công thương; Thông tin truyền thông Quyết định Ban hành Quy chế việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang 07/05/2020
2258-QĐ/TU Tỉnh ủy Quyết định Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Quyết định về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý, triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Kiên Giang 20/04/2020
921/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Thông tin truyền thông Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Kiên Giang 10/04/2020
773/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Thông tin truyền thông Quyết định phê duyệt dự án đầu tư Hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm tích hợp dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Kiên Giang 30/03/2020
724/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Du lịch; Thông tin truyền thông Quyết định số 724/QĐ-UBND về phê duyệt Dự án "Hệ thống website tích hợp video thực tế ảo quảng bá hình ảnh du lịch, hệ thống mua vé trực tuyến, ứng dụng di động (mobile app) và các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch" do UBND tỉnh ban hành ngày 23/3/2020 23/03/2020
28/2018/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác; Thông tin truyền thông Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/7/2019 12/07/2019
1131-QD-HNBVN Khác Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Hội Nhà báo Việt Nam 24/12/2018