Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 79

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
298/KH-HDPH Khác Kế hoạch Tư pháp Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kiên Giang năm 2018. 23/03/2018
302/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Tư pháp V/v triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2018. 16/03/2018
49/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Tài chính; Tư pháp Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 15/03/2018
46/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tư pháp; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch Thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 15/03/2018
247/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Khoa học và công nghệ; Ngoại giao; Y tế; Công thương; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Lao động TBXH; Nội vụ; Giao thông vận tải; Tài chính; Thanh tra; Tư pháp; Kế hoạch và đầu tư; Dân tộc; Quốc phòng; Các lĩnh vực khác Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2018. 15/03/2018
446/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Tư pháp Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên đia bàn tỉnh Kiên Giang. 02/03/2018
255/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Kế hoạch và đầu tư; Tư pháp Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 30/01/2018