Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 77

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3917_VP-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Tư pháp V/v hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính. 19/07/2018
918/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH; Tư pháp V/v tiếp tục thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện 11/07/2018
613/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Báo cáo Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Về việc đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. 10/05/2018
69/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Tư pháp Kế hoạch Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2018. 03/04/2018
67/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Tư pháp Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 03/04/2018
298/KH-HDPH Khác Kế hoạch Tư pháp Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kiên Giang năm 2018. 23/03/2018
302/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Tư pháp V/v triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2018. 16/03/2018