Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 77

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2908/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Tư pháp Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2017 21/12/2016
145/KH-UBND Hội đồng nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Tư pháp Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2017 21/12/2016
139/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Nội vụ; Tư pháp Công tác cải cách hành chính năm 2017. 09/12/2016
4218/BTP-VDCXDPL Khác Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Tư pháp V/v trả lời về một số quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 28/11/2016
655/TB-VP Khác Thông báo Tư pháp Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 24/10/2016
123/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Tư pháp Công tác cải cách hành chính 2016 10/12/2015
2844/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông; Tư pháp Quyết định số 2844/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 05/12/2013