Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 89

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
46/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Tư pháp Kế hoạch 46/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020 20/03/2020
1522/VP-NCPC Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra Công văn 1522/VP-NCPC về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, do Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020 20/03/2020
1508/VP-NCPC Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Công an; Tư pháp; Thông tin truyền thông; Y tế Công văn số 1508/VP-NCPC về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19 do Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020 20/03/2020
282/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Tài chính; Tư pháp; Thông tin truyền thông Công văn số 282/UBND-NCPC ngày 05/3/2020 về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin 05/03/2020
492/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Tài nguyên và môi trường; Tư pháp Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 về việc bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/03/2020
30/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Tư pháp Kế hoạch 30/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2020, do UBND tỉnh ban hành ngày 27/02/2020 27/02/2020
23/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Lao động TBXH; Tư pháp Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 19/02/2020 về Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 19/02/2020