Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 177

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
715/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Quyết định 715/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020 20/03/2020
1522/VP-NCPC Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra Công văn 1522/VP-NCPC về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, do Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020 20/03/2020
683/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Quyết định 683/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện An Minh do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 18/03/2020 18/03/2020
681/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Quyết định 681/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Châu Thành do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 18/03/2020 18/03/2020
680/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Quyết định 680/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Rạch Giá do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 18/03/2020 18/03/2020
58/QĐ-BQLKKTPQ Khác Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Công văn số 58/QĐ-BQLKKTPQ về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điểm 5.1, Điểm 5.3, Khoản 5; Điểm 6.1, Điểm 6.3, Khoản 6, Điều 1 Quyết định số 251/QĐ-BQLKKTPQ, ngày 05/10/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh (lần 2) quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Quý Hải thuộc Khu du lịch ven biển phía Bắc Bãi Trường tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô điều chỉnh 104.651m do BQLKKTPQ ban hành ngày 17/3/2020 17/03/2020
339/UBND-TCD Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Tài nguyên và môi trường; Thanh tra Công văn số 339/UBND-TCD về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 1656/VPCP-V.I ngày 4/3/2020 của Văn phòng Chính phủ do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 13/3/2020 13/03/2020