Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 127

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2941/VP-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v tham mưu thực hiện thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 23/05/2019
577/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an; Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và môi trường V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 17/05/2019
197/UBND-KTCN Hội đồng nhân dân Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường V/v tăng cường quản lý đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp 01/03/2019
148/UBND-TH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Dân tộc; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Công văn về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 15/02/2019
79/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v khắc phục khiếu nại về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh 23/01/2019
1231/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công thương; Du lịch; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa và Thể thao V/v triển khai thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-Cp ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn 18/09/2018
4921/VP-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông V/v ứng phó với lũ lớn ở đồng bằng sống Cửu Long 04/09/2018