Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 177

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
826/SYT-NVYD Sở Y Tế Báo cáo Du lịch; Tài nguyên và môi trường; Xây dựng; Y tế Công văn 826/SYT-NVYD ngày 29/3/2020 về việc thực hiện hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có người bệnh COVID-19 tại cộng đồng 29/03/2020
1587/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nội vụ; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông Công văn số 1587/VP-KTCN ngày 24/3/2020 về việc hưởng ứng Giờ trái đất năm 2020 24/03/2020
730/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Quyết định 730/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về Ban hành Quy định Bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 23/03/2020
728/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Quyết định số 728/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 23/3/2020 23/03/2020
721/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Quyết định 721/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020 20/03/2020
719/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Quyết định 719/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020 20/03/2020
718/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Tài nguyên và môi trường Quyết định 718/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020 20/03/2020